S Vladimírem Svatošem jsem absolvoval kurz týmového rozvoje se zaměřením na komunikaci. Od začátku našlapaný program, po každé aktivitě rozbor situace a aplikace v praxi. Vytěžili jsme ze svěřeného času maximum a získali mnoho podnětů pro...

S panem Svatošem jsem absolvoval koučink se zaměřením na mé slabé stránky identifikované při programu Licence k vedení ve firmě ŠKODA AUTO, a.s. V rámci koučinku jsme rozebírali reálné situace, které jsem si sám zvolil. Kouč mi pomohl k sebepoznání,...

Dobrý den, Vladimíre, spolupracovalo se mi s Vámi velmi dobře. Pomohl jste mi jasněji definovat problémové situace, které potřebuji řešit. Dokázal jste mi otevřít oči, pomohl lépe pochopit problémové body a podívat se na ně i z jiných úhlů pohledu....

… Energetika a teplárenství v současné době neprožívají nejlehčí období, a proto kladou na manažery daleko větší nároky než dříve. Na základě předchozích osobních zkušenosti ze společnosti Vodafone, jsem se obrátil na pana Svatoše, aby jako kouč...

Vladimíra Svatoše znám již více než 20 let, měla jsem tedy možnost projít s ním kus svého profesního života a sledovat tak i jeho práci. Intenzivnější spolupráci jsme navázali v posledních cca 7 letech, kdy nám pomáhal v oblasti manažerských...