S panem Svatošem jsem absolvoval koučink se zaměřením na mé slabé stránky identifikované při programu Licence k vedení ve firmě ŠKODA AUTO, a.s. V rámci koučinku jsme rozebírali reálné situace, které jsem si sám zvolil.
Kouč mi pomohl k sebepoznání, k sebereflexi, k lepší orientaci v tématech. Využívali jsme i trénink v modelových situacích. Po cvičení mě kouč nejprve nechal samotného se vyhodnotit ať už na základě rozboru videa, nebo zpětnou analýzou. Pak mi představil i své hodnocení a vedl mě k nalezení cest ke zlepšení. Také jsme diskutovali možné varianty k dosažení cílů.
Pana Svatoše doporučuji pro koučink nejen mých kolegů, ale kohokoliv, kdo usiluje o zlepšení svých manažerských kompetencí.