Vladimíra Svatoše znám již více než 20 let, měla jsem tedy možnost projít s ním kus svého profesního života a sledovat tak i jeho práci.

Intenzivnější spolupráci jsme navázali v posledních cca 7 letech, kdy nám pomáhal v oblasti manažerských dovedností rozvíjet mladé talentované kolegy, stejně tak jako otesávat mnohdy ostré komunikační hrany u těch služebně starších. Úplně poslední, nejčerstvější zkušenost se pak týká koučování. Jeho přístup je kombinací profesní vyzrálosti, lidské moudrosti, snahy o porozumění klientovi, ale zároveň i jasné korektivní zpětné vazby.

Spolupráce s Vladimírem mne velmi baví a vždy se na ni těším.