Vladimír Svatoš

Učím klienty efektivně spolupracovat a kvalitně vést členy svých týmů. Nabízím vám bohaté zkušenosti manažera, lektora a kouče.
Kontaktujte mě

Školení manažerů

Naučím vás, jak vést lidi tak, aby podávali co nejlepší výkon, a přitom jste je zbytečně „neprudili“.

Moje kurzy jsou kombinací užitečné a srozumitelně předávané teorie, příkladů získaných vlastní manažerskou a lektorskou zkušeností a praktického tréninku konkrétních manažerských dovedností.

Při jejich vedení uplatňuji zážitkové učení a koučující přístup.

Mými hlavními tématy jsou:

 • Základy vedení pracovního týmu
 • Leadership pro pokročilé
 • Koučující přístup v práci manažera
 • Vedení náročných manažerských rozhovorů
 • Zavádění změn
 • Podpora motivace

Rozvoj pracovních týmů

Na mých kurzech poznáte, jak komunikovat a spolupracovat v týmu, abyste dosahovali skvělých výsledků a při tom vám spolu bylo dobře.

Vedle klasických technik interaktivního výkladu a skupinových diskusí k tomu využívám zejména trénink v modelových situacích s následným rozborem a společným vyvozením užitečných poznatků.

V této oblasti jsou mými hlavními tématy:

 • Vytváření efektivních pracovních týmů
 • Trénink týmové spolupráce
 • Efektivní komunikace
 • Jak působit na druhé, abyste dosáhli úspěchu
 • Work-life balance a prevence syndromu vyhoření

Všechny kurzy připravuji na míru podle zadání klienta. K realizaci komplexnějších zakázek zvu další kolegy, praxí prověřené odborníky.

Vedení workshopů 

Pomáhám týmům společně tvořit. Sdílím své lektorské zkušenosti a dovednosti.

V situacích, kdy je třeba v týmu hledat nová řešení, pomáhám jako facilitátor skupinových workshopů. Diskusím dávám přehlednou strukturu a podporuji týmovou kreativitu.

Vychoval jsem řadu lektorů. Své mnohaleté trenérské zkušenosti nabízím i pro rozvoj vašich interních trenérů.

Přesvědčení a hodnoty

Věřím, že lidé chtějí s druhými dobře vycházet a že je jejich přirozeností vytvářet užitečné věci pro sebe i pro druhé. Nejdůležitější je jim k tomu vytvářet potřebné podmínky a zdravé prostředí.

Mám rád lidi a chci jim pomáhat. I proto mě i po třiceti letech v oboru práce baví.

Svět se neustále zrychluje a zběsile na nás hrne nové a nové podněty. Je třeba si udržet rozvahu a nadhled a umět rozlišovat mezi skutečným pokrokem a zcestnými výstřelky.

Koučování

Vedu klienty k lepšímu sebepoznání, rozvoji osobního potenciálu a efektivnímu fungování v interakci s druhými.

Nejčastěji pracuji s manažery, jejichž rozvoj zpomalují neuvědomované osobní bloky, špatná sebeorganizace, nízká empatie či prostá nezkušenost s vedením druhých.
Pomáhám jim například odstraňovat slepé skvrny ve vnímání sebe sama, ujasnit si a plně přijmout manažerskou roli, uvědomit si, jak svým jednáním mohou působit na druhé a přenastavit jejich komunikační styl.

Vždy se jedná o společně uzavřený kontrakt s individuálně definovanými cíli.
Nejsem stoupencem žádné striktně vymezené koučovací školy. Vycházím z Whitmorova modelu GROW. Při práci s klientem ale nemám problém posunout se k mentoringu, absentující vědomosti doplnit klientovi formou krátkého lektorského vstupu nebo poskytnout osobní zkušenost či zpětnou vazbu. Samozřejmě v situaci, kdy to klient žádá a je to v zájmu jeho osobního rozvoje.

{Vladimíra Svatoše znám již více než 20 let, měla jsem tedy možnost projít s ním kus svého profesního života a sledovat tak i jeho práci. Intenzivnější spolupráci jsme navázali v posledních cca 7 letech, kdy nám pomáhal v oblasti manažerských dovedností rozvíjet mladé talentované kolegy, stejně tak jako otesávat mnohdy ostré komunikační hrany u těch služebně starších. Úplně poslední, nejčerstvější zkušenost se pak týká koučování. Jeho přístup je kombinací profesní vyzrálosti, lidské moudrosti, snahy o porozumění klientovi, ale zároveň i jasné korektivní zpětné vazby. Spolupráce s Vladimírem mne velmi baví a vždy se na ni těším.
Lucie Svobodová
Personální ředitelka SAFICHEM GROUP
{

… Energetika a teplárenství v současné době neprožívají nejlehčí období, a proto kladou na manažery daleko větší nároky než dříve. Na základě předchozích osobních zkušenosti ze společnosti Vodafone, jsem se obrátil na pana Svatoše, aby jako kouč pomohl mně i mým kolegům lépe tímto náročným obdobím projít.
Formou individuálních sezení se nám poměrně rychle podařilo identifikovat a začít řešit řadu problematických oblastí a zlepšit tak úroveň managementu i náladu ve firmě. Na Vladimíru Svatošovi oceňuji především osobní přístup, rozhled a obrovskou životní zkušenost, kterou umí vhodnou formou předávat dál.

Ing. Jan Vencour
Člen představenstva, finanční ředitel, ENETIQA, a.s.
{

Dobrý den, Vladimíre,

spolupracovalo se mi s Vámi velmi dobře. Pomohl jste mi jasněji definovat problémové situace, které potřebuji řešit. Dokázal jste mi otevřít oči, pomohl lépe pochopit problémové body a podívat se na ně i z jiných úhlů pohledu. Kritické věci vůči mně dokážete sdělit tak, že si je vezmu k srdci a chci s nimi pracovat. Díky tomu všemu jsem pak schopná lépe nacházet řešení tak, aby bylo akceptovatelné nejen pro mě, ale i pro moje partnery. Jako kouče bych Vás mohla jenom doporučit.

Mějte se krásně!

Martina Nevlidová
ŠKODA AUTO a.s.
{

S panem Svatošem jsem absolvoval koučink se zaměřením na mé slabé stránky identifikované při programu Licence k vedení ve firmě ŠKODA AUTO, a.s. V rámci koučinku jsme rozebírali reálné situace, které jsem si sám zvolil.
Kouč mi pomohl k sebepoznání, k sebereflexi, k lepší orientaci v tématech. Využívali jsme i trénink v modelových situacích. Po cvičení mě kouč nejprve nechal samotného se vyhodnotit ať už na základě rozboru videa, nebo zpětnou analýzou. Pak mi představil i své hodnocení a vedl mě k nalezení cest ke zlepšení. Také jsme diskutovali možné varianty k dosažení cílů.
Pana Svatoše doporučuji pro koučink nejen mých kolegů, ale kohokoliv, kdo usiluje o zlepšení svých manažerských kompetencí.

 Jiří Pilař
ŠKODA AUTO a.s.
{

S Vladimírem Svatošem jsem absolvoval kurz týmového rozvoje se zaměřením na komunikaci. Od začátku našlapaný program, po každé aktivitě rozbor situace a aplikace v praxi. Vytěžili jsme ze svěřeného času maximum a získali mnoho podnětů pro každodenní pracovní život. Skvělá příprava Vladimíre, skvělá realizace.

Děkujeme za pomoc i zpětnou vazbu!

Viktor Procházka
Vedoucí strategického marketingu Skupiny PRE

Online kurzy

Většinu mých kurzů mohu přizpůsobit online prostředí a realizovat je s klienty po síti.

V poslední době jsem začal ve spolupráci s Real Estate Academy pracovat na vývoji online kurzů, které se budou postupně objevovat v této sekci, odkud si je bude moci i zakoupit.

V tuto chvíli připravujeme:

Základy komunikace nejen pro obchodníky

Vše, co potřebujete vědět o komunikaci, než se pustíte do jednání.

Jak být úspěšný v prodeji 

Co musíte znát, jak je třeba se připravit a jak je dobré vést rozhovory, abyste byli v prodeji dlouhodobě úspěšní.

Jak vyjednávat s obchodními partnery 

Co je podstatou vyjednávání, co k tomu musíte znát a jak to dělat, abyste dosáhli kvalitní dohody.

Životní cesta

 • Vystudoval jsem učitelství matematiky (MFF UK) a tělesné výchovy (FTVS UK) a složil doktorskou zkoušku z pedagogiky.
 • První manažerskou zkušenost jsem získal krátce po sametové revoluci jako vedoucí katedry na vysoké škole. Stal jsem se šéfem svých kamarádů a kolegů. Proto mám velké pochopení pro situaci pracovníků čerstvě povýšených do manažerské pozice.
 • Díky dlouholeté spolupráci s Prázdninovou školou Lipnice, stáži v Outward Bound Great Britain a dvouletému distančnímu kurzu pro lektory managementu na Johns Hopkins University jsem se stal respektovaným lektorem a průkopníkem outdoor tréninku v České republice.
 • Stál jsem u zrodu společnosti Česká cesta s.r.o. a 10 let byl jejím ředitelem.
 • Svoje osobní manažerské zkušenosti jsem od roku 2003 začal využívat i jako lektor v indoorových kurzech a postupně i při osobním koučování.
 • Jsem autorem či spoluautorem několika knih, mnoha článků, působím jako vedoucí rubriky Praxe v časopise pro zážitkovou pedagogiku Gymnasion.
 • Jako host jsem se objevil v DVTV v rozhovoru s Martinem Veselovským, nebo na Seznamu v pořadu Ptám se já. Slyšet mě můžete také v Podcastu Pavla Janouška O rozvoji.
 • V roce 2004 jsem založil vlastní společnost AKORD OT, s.r.o. a vedle lektorské práce řídil její mnohaleté fungování na trhu firemního vzdělávání.
 • Spolupracoval jsem mimo jiné se společnostmi Vodafone, Česká pojišťovna, Komerční banka, Equa bank, Mall.cz, Safina, Pražská energetika, SEW a s řadou dalších, jsem členem poolu koučů ve společnosti Škoda Auto.
 • V roce 2022 jsem ukončil své manažerské působení a nadále plánuji využít své zkušenosti jako lektor, kouč a tvůrce online školících programů.
 • K mé životní dráze neodmyslitelně patří outdoorové sporty – cyklistika, běžecké lyžování a hlavně horolezectví.
 • A abych nezapomněl, mám skvělou rodinu – manželku, tři dospělé potomky a 4 vnoučata.

Publikace, zajímavosti, odborné názory

Zde vám nabízím odkazy na mé publikace, zajímavosti, odborné názory
a komentáře aktuálního dění.

Lidé netouží hlavně po penězích

Lidé netouží hlavně po penězích

Lidé netouží hlavně po penězích, chtějí v práci uznání, aby si jich někdo všímal, říká kouč. Rozhovor s Martinem Veselovským na DVTV. Když jsem si přečetl komentáře pod mým rozhovorem s Martinem Veselovským, bylo mi smutno. Tolik negace a hrubých slov pohromadě jsem...

pokračovat ve čtení
Outdoor trénink pro manažery a firemní týmy

Outdoor trénink pro manažery a firemní týmy

První český, prakticky psaný a ucelený pohled na outdoor trénink jako na atraktivní a účinnou tréninkovou metodu pro budování a stmelování týmů, rozvoj manažerských a pracovních způsobilostí, pro motivování jednotlivců a týmů a pro hodnocení pracovníků. Přestože kniha...

pokračovat ve čtení
Jak působit na druhé, aby vám šli na ruku

Jak působit na druhé, aby vám šli na ruku

Stručný rádce, jak jednat s druhými, abyste nacházeli společnou řeč. „Autorovi se podařilo propojit dvě kvality, které u podobného žánru často postrádám - názornost a důstojnost. Dokázal věc představit různými způsoby a různým jazykem, klade důraz na respekt,...

pokračovat ve čtení